Invar Survey BV is bekend met het maatvoeren van assen, stramienen, ankers of hoogtepeilen maar kan ook bestaande situaties, terreinen of objecten inmeten en verwerken tot een digitale tekening. Tevens zijn wij in staat om de gehele maatvoering op een project te verzorgen.

Ook kan Invar Survey mensen te betrekken die de handen en voeten zijn in de uitvoering van werkzaamheden in de industrie of bouw. Dit laatste wordt in samenwerking met Deinco Techniek uitgevoerd.

Landmeetkundige werkzaamheden

Voor deze metingen wordt er gebruik gemaakt van moderne middelen zoals digitale waterpasinstrumenten, one-man stations en GPS. De verwerking wordt digitaal opgeleverd.

 • topografische metingen
 • hoogtemetingen
 • lengte- en dwarsprofielen
 • digitale terrein modellen (DTM)
 • kadastrale metingen
 • revisiemetingen en naverkenningen
 • deformatiemetingen aan spoor en bebouwing
 • volumebepalingen
 • peilingen op kleine binnenwateren

Maatvoering woningbouw 

Invar Survey beschikt over een jarenlange ervaring en expertise voor alle voorkomende projecten met betrekking tot maatvoering in de bouw. 

 • Maatvoeren en uitzetten
 • Monitoren
 • Deformatiemetingen
 • Grondslagmetingen
 • Controlemetingen

Weg- en waterbouw

 • aanmaken van 3D modellen t.b.v. machinebesturing
 • Uitzetten van grondwerk
 • Inmeten-en volumeberekening van gronddepots
 • Inmeten van kabels en leidingen
 • Uitzetten van damwanden
 • Aanmaak van meetkundige grondslag
 • 3D scannen van objecten

3D laserscanning

Voor de metingen wordt er gebruik gemaakt van de meest moderne Leica laserscanners. De metingen worden als een puntenwolk opgeleverd. Des gewenst wordt er een model uit de puntenwolk gegenereerd met behulp van Cyclone. Als de gewenste nauwkeurigheid het toe laat kunnen wij ook mobiel scannen. Een voordeel hiervan zijn geen kosten voor afzettingen en het neemt minder tijd in beslag dan statisch scannen.

 • leidingstraten en colonnes op raffinaderijen
 • schepen (zowel uit- als inwendig en eventueel drijvend)
 • panden (zowel uit- als inwendig)
 • civiele objecten (bruggen, viaducten, tunnels)
  wegen

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?